Chứng nhận Duy Anh Watch là Đại lý ủy quyền chính thức thương hiệu CANDINO, ORIENT tại Việt Nam