Chứng nhận Duy Anh Watch là Đại lý ủy quyền chính thức thương hiệu LONGINES tại Việt Nam