Đồng hồ Eterna - thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ danh tiếng, được biết đến bởi những sản phẩm có chất lượng cao, truyền thống chế tác lâu đời kết hợp với những đổi mới tân tiến. Để tạo nên những cỗ máy thời gian bền bỉ có thể đương đầu với những thử thách khắc nghiệt, hãng đã không ngừng cải thiện các tính năng, cách mạng hóa nghệ thuật chế tác. Những bộ sưu tập đồng hồ mà Eterna giới thiệu, chính mà minh chứng, kết tinh rõ nhất cho tinh thần chủ đạo này.

Xem thêm

Đồng hồ ETERNA

Đồng hồ Eterna Kontiki 1222.53.51.1723

Đồng hồ nam Eterna 1222.53.51.1723

Automatic|42mm
Giá: 48.260.000₫
Giá KM: 43.434.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Kontiki 1222.53.51.1362

Đồng hồ nam Eterna 1222.53.51.1362

Automatic|42mm
Giá: 44.550.000₫
Giá KM: 40.095.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Kontiki 1222.41.41.0217

Đồng hồ nam Eterna 1222.41.41.0217

Automatic|42mm
Giá: 44.550.000₫
Giá KM: 40.095.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Granges 1856 Limited Edition 7630.41.83.1322

Đồng hồ nam Eterna 7630.41.83.1322

Automatic|42mm
Giá: 115.650.000₫
Giá KM: 104.085.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Granges 1856 Limited Edition 7630.41.83.1227

Đồng hồ nam Eterna 7630.41.83.1227

Automatic|42mm
Giá: 120.150.000₫
Giá KM: 108.135.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Granges 1856 Limited Edition 7630.41.53.1227

Đồng hồ nam Eterna 7630.41.53.1227

Automatic|42mm
Giá: 120.150.000₫
Giá KM: 108.135.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Granges 1856 Limited Edition 7630.41.15.1227

Đồng hồ nam Eterna 7630.41.15.1227

Automatic|42mm
Giá: 120.150.000₫
Giá KM: 108.135.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Heritage Chronograph 2958.41.50.1405

Đồng hồ nam Eterna 2958.41.50.1405

Automatic COSC|40mm
Giá: 108.900.000₫
Giá KM: 98.010.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Heritage 2955.41.13.1741

Đồng hồ nam Eterna 2955.41.13.1741

Automatic|40mm
Giá: 54.450.000₫
Giá KM: 49.005.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity Adventic 2970.53.17.1703

Đồng hồ nam Eterna 2970.53.17.1703

Automatic|41mm
Giá: 61.880.000₫
Giá KM: 55.692.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity Adventic 2970.53.17.1325

Đồng hồ nam Eterna 2970.53.17.1325

Automatic|41mm
Giá: 55.690.000₫
Giá KM: 50.121.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity Legacy 2951.41.80.1700

Đồng hồ nam Eterna 2951.41.80.1700

Automatic|41.5mm
Giá: 54.450.000₫
Giá KM: 49.005.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity Legacy 2951.53.11.1323

Đồng hồ nam Eterna 2951.53.11.1323

Automatic|41.5mm
Giá: 58.160.000₫
Giá KM: 52.344.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity Legacy 2951.41.10.1322

Đồng hồ nam Eterna 2951.41.10.1322

Automatic|41.5mm
Giá: 49.500.000₫
Giá KM: 44.550.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2945.53.61.1716

Đồng hồ nam Eterna 2945.53.61.1716

Automatic|42mm
Giá: 50.740.000₫
Giá KM: 45.666.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2730.41.58.1746

Đồng hồ nam Eterna 2730.41.58.1746

Quartz|42mm
Giá: 23.510.000₫
Giá KM: 21.159.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2730.41.48.1397

Đồng hồ nam Eterna 2730.41.48.1397

Quartz|42mm
Giá: 21.040.000₫
Giá KM: 18.936.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2730.41.13.1396

Đồng hồ nam Eterna 2730.41.13.1396

Quartz|42mm
Giá: 21.040.000₫
Giá KM: 18.936.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2710.56.10.1391

Đồng hồ nam Eterna 2710.56.10.1391

Quartz|40mm
Giá: 19.800.000₫
Giá KM: 17.820.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2710.53.10.1737

Đồng hồ nam Eterna 2710.53.10.1737

Quartz|40mm
Giá: 23.510.000₫
Giá KM: 21.159.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2710.41.90.1384

Đồng hồ nam Eterna 2710.41.90.1384

Quartz|40mm
Giá: 18.560.000₫
Giá KM: 16.704.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2710.41.10.1736

Đồng hồ nam Eterna 2710.41.10.1736

Quartz|40mm
Giá: 21.040.000₫
Giá KM: 18.936.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2710.41.10.1383

Đồng hồ nam Eterna 2710.41.10.1383

Quartz|40mm
Giá: 18.560.000₫
Giá KM: 16.704.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2700.53.11.1737

Đồng hồ nam Eterna 2700.53.11.1737

Automatic|40mm
Giá: 48.260.000₫
Giá KM: 43.434.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2700.41.50.1383

Đồng hồ nam Eterna 2700.41.50.1383

Automatic|40mm
Giá: 39.600.000₫
Giá KM: 35.640.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2700.41.10.1736

Đồng hồ nam Eterna 2700.41.10.1736

Automatic|40mm
Giá: 44.550.000₫
Giá KM: 40.095.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2700.41.11.1384

Đồng hồ nam Eterna 2700.41.11.1384

Automatic|40mm
Giá: 39.600.000₫
Giá KM: 35.640.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity 2700.41.10.1383

Đồng hồ nam Eterna 2700.41.10.1383

Automatic|40mm
Giá: 39.600.000₫
Giá KM: 35.640.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity Adventic GMT 7661.41.66.1702

Đồng hồ nam Eterna 7661.41.66.1702

Automatic|42mm
Giá: 107.660.000₫
Giá KM: 96.894.000₫
-10%
Đồng hồ Eterna Eternity Adventic GMT 7661.41.56.1352

Đồng hồ nam Eterna 7661.41.56.1352

Automatic|42mm
Giá: 99.000.000₫
Giá KM: 89.100.000₫
-10%
Nhấn vào đây để đánh giá
0.10494 sec| 1223.469 kb