Đồng hồ Longines là một thương hiệu có tuổi đời hơn 180 năm, luôn ghi dấu ấn riêng trong lãnh địa thời gian qua dáng vẻ thanh lịch, hiệu suất mạnh mẽ. Với mỗi sản phẩm ra mắt là sự kết hợp giữa kỹ thuật đỉnh cao và phong cách trang nhã truyền thống, khẳng định những giá trị bền vững mà hãng theo đuổi. Để kiểm chứng điều này, hãy cùng khám phá toàn bộ những mẫu đồng hồ Longines chính hãng qua những BST mới nhất tại hệ thống cửa hàng của Đồng hồ Duy Anh - Duy Anh Watch.

Xem thêm

Đồng hồ đôi LONGINES

Đồng hồ đôi Longines Elegant L4.787.8.12.4 và L4.378.8.12.4 Hot

Đồng hồ đôi Longines L4.787.8.12.4 và L4.378.8.12.4

Automatic|37mm - 27mm
Giá: 242.937.000₫
Giá KM: 218.643.300₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Elegant L4.787.8.11.4 và L4.378.8.11.4 Hot

Đồng hồ đôi Longines L4.787.8.11.4 và L4.378.8.11.4

Automatic|37mm - 27mm
Giá: 242.937.000₫
Giá KM: 218.643.300₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Elegant L4.787.8.11.0 và L4.378.8.11.0 Hot

Đồng hồ đôi Longines L4.787.8.11.0 và L4.378.8.11.0

Automatic|37mm - 27mm
Giá: 237.187.000₫
Giá KM: 213.468.300₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Record L2.820.4.96.6 và L2.320.4.96.6

Đồng hồ đôi Longines L2.820.4.96.6 và L2.320.4.96.6

Automatic COSC|38.5mm - 26mm
Giá: 115.001.000₫
Giá KM: 103.500.900₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Record L2.820.4.96.2 và L2.320.4.96.2

Đồng hồ đôi Longines L2.820.4.96.2 và L2.320.4.96.2

Automatic COSC|38.5mm - 26mm
Giá: 113.562.000₫
Giá KM: 102.205.800₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Record L2.820.8.72.2 và L2.320.8.87.2

Đồng hồ đôi Longines L2.820.8.72.2 và L2.320.8.87.2

Automatic COSC|38.5mm - 26mm
Giá: 359.374.000₫
Giá KM: 323.436.600₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence Heritage L4.785.8.73.2 và L4.267.8.73.2 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.785.8.73.2 và L4.267.8.73.2

Automatic|38.5mm - 26.5mm
Giá: 234.312.500₫
Giá KM: 210.881.250₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence Heritage L4.785.8.73.2 và L4.767.8.73.2 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.785.8.73.2 và L4.767.8.73.2

Automatic|38.5mm - 34mm
Giá: 244.375.000₫
Giá KM: 219.937.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.4.92.6 và L4.322.4.92.6 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.4.92.6 và L4.322.4.92.6

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 77.625.000₫
Giá KM: 69.862.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.4.92.2 và L4.322.4.92.2 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.4.92.2 và L4.322.4.92.2

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 66.752.500₫
Giá KM: 60.077.250₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.4.72.6 và L4.322.4.72.6 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.4.72.6 và L4.322.4.72.6

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 77.625.000₫
Giá KM: 69.862.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.4.72.2 và L4.322.4.72.2 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.4.72.2 và L4.322.4.72.2

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 65.104.000₫
Giá KM: 58.593.600₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.4.52.6 và L4.322.4.52.6 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.4.52.6 và L4.322.4.52.6

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 77.625.000₫
Giá KM: 69.862.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.4.52.2 và L4.322.4.52.2 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.4.52.2 và L4.322.4.52.2

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 66.752.500₫
Giá KM: 60.077.250₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.4.12.6 và L4.322.4.12.6 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.4.12.6 và L4.322.4.12.6

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 77.625.000₫
Giá KM: 69.862.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.4.12.2 và L4.322.4.12.2 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.4.12.2 và L4.322.4.12.2

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 66.752.500₫
Giá KM: 60.077.250₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.4.11.6 và L4.322.4.11.6 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.4.11.6 và L4.322.4.11.6

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 77.625.000₫
Giá KM: 69.862.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.2.32.7 và L4.322.2.32.7 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.2.32.7 và L4.322.2.32.7

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 83.375.000₫
Giá KM: 75.037.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.2.32.2 và L4.322.2.32.2 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.2.32.2 và L4.322.2.32.2

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 67.792.000₫
Giá KM: 61.012.800₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.2.12.7 và L4.322.2.12.7 New Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.2.12.7 và L4.322.2.12.7

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 83.375.000₫
Giá KM: 75.037.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.2.12.2 và L4.322.2.12.2 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.2.12.2 và L4.322.2.12.2

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 67.792.000₫
Giá KM: 61.012.800₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.2.11.7 và L4.322.2.11.7 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.2.11.7 và L4.322.2.11.7

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 83.375.000₫
Giá KM: 75.037.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.2.11.2 và L4.322.2.11.2 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.2.11.2 và L4.322.2.11.2

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 73.312.500₫
Giá KM: 65.981.250₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.1.12.7 và L4.322.1.12.7 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.1.12.7 và L4.322.1.12.7

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 83.375.000₫
Giá KM: 75.037.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Présence L4.922.1.11.7 và L4.322.1.11.7 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Presence L4.922.1.11.7 và L4.322.1.11.7

Automatic|40mm - 30mm
Giá: 83.375.000₫
Giá KM: 75.037.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Master L2.793.5.97.7 và L2.257.5.87.7 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Master L2.793.5.97.7 và L2.257.5.87.7

Automatic|40mm - 29mm
Giá: 202.687.500₫
Giá KM: 182.418.750₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Master L2.793.5.77.7 và L2.257.5.89.7 New Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Master L2.793.5.77.7 và L2.257.5.89.7

Automatic|40mm - 29mm
Giá: 202.687.500₫
Giá KM: 182.418.750₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Master L2.793.5.57.7 và L2.257.5.59.7 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Master L2.793.5.57.7 và L2.257.5.59.7

Automatic|40mm - 29mm
Giá: 201.250.000₫
Giá KM: 181.125.000₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines Master L2.793.5.97.7 và L2.257.5.77.7 Mua 1 tặng 1

Đồng hồ đôi Longines Master L2.793.5.97.7 và L2.257.5.77.7

Automatic|40mm - 29mm
Giá: 201.250.000₫
Giá KM: 181.125.000₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L4.921.2.11.7 và L4.321.2.11.7

Đồng hồ đôi Longines L4.921.2.11.7 và L4.321.2.11.7

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 80.500.000₫
Giá KM: 72.450.000₫
-10%
Nhấn vào đây để đánh giá

LỊCH SỬ THƯƠNG HIỆU ĐỒNG HỒ LONGINES

Longines là một công ty đồng hồ có trụ sở tại Saint –Imier, Thuỵ Sỹ được thành lập bởi Auguste Agassiz (anh trai của nhà tự nhiên học nổi tiếng Louis Agassiz) vào năm 1832. Trong suốt thời gian đầu hoạt động, Auguste và 2 người đối tác sản xuất, bán đồng hồ bỏ túi với núm vặn hình vương miện; từ đây thương hiệu đồng hồ Longines ra đời và được rất nhiều người yêu thích đồng hồ săn đón.

 

1.  Những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử thương hiệu đồng hồ Longines

 

đồng hồ longines

Người sáng lập thương hiệu đồng hồ Longines


Năm 1846: Auguste Agasiz trở thành người đứng đầu công ty. Nhờ những mối quan hệ rộng ở Hoa Kỳ đã giúp ông mang lại nhiều thành công cho hãng tại thị trường nước ngoài đặc biệt là phía bên kia Đại Tây Dương.
Năm 1852: Cháu trai của Auguste Agassiz là Ernest Francillon đã thay ông tiếp quản hoạt động kinh doanh.
 

đồng hồ longines
Nhà máy sản xuất đồng hồ Longines

 

Năm 1867: Nhà máy Longines được thành lập tại Saint- Imier hay chính xác hơn đó là Es Longines ( đồng cỏ dài) bởi Ernest Francillon. Cũng trong thời điểm này, hãng đã sản xuất bộ máy đầu tiên Caliber 20A giúp mang về giải thưởng trong cuộc Triển Lãm Toàn Cầu được tổ chức tại Paris. Ngoài ra thì tất cả những chiếc đồng hồ do Longines sản xuất đều được in logo biểu tượng hình "đồng hồ cát có cánh" trên mặt dial.

Năm 1876: Jacques David – Giám đốc kỹ thuật của Longines đã sang Mỹ để tham dự Triển Lãm Toàn Cầu tổ chức tại Philadelphia với tư cách là đại diện của Société Intercantonale des Industries du Jura (Hiệp Hội Công Nghiệp Intercantonale của Jura). Bài báo cáo mà ông đưa ra tại đây được coi là chất xúc tác cho sự phát triển của công nghiệp chế tác đồng hồ thủ công truyền thống Thuỵ Sỹ.

Năm 1878: Longines theo đuổi phong trào đồng hồ cơ khí mới bằng việc cho ra đời cỗ máy cơ chronograph sử dụng bộ máy Caliber 20H được chế tác bởi thợ đồng hồ tài ba có tên là Alfred Lugrin. Đây là cỗ máy bấm giờ đầu tiên được sản xuất bởi Longines mang tới thời gian chính xác – điều mà hầu hết các thương hiệu đồng hồ Thuỵ Sỹ từ cuối thế kỷ 19 đều theo đuổi. Cỗ máy này đã được cấp bằng sáng chế.
 

đồng hồ longines cầm tay


Năm 1881: Chiếc đồng hồ Chronograph sử dụng bộ máy Caliber 20H đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ không chỉ dành cho những người đam mê đồng hồ mà còn được sử dụng những cuộc đua ngựa.

Năm 1886: Đồng hồ của Longines được cung cấp phần lớn cho những sự kiện thể thao tại New York.

Năm 1888: Longines tập trung vào hoạt động tạo ra mẫu đồng hồ có độ chính xác cao đạt tiêu chuẩn chronometer cụ thể là cỗ máy sử dụng Caliber 21.59- được phát triển dựa trên bộ máy từ năm 1878.

Năm 1889: Logo "chiếc đồng hồ cát có cánh" được hãng đăng ký bảo hộ bản quyền tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (WIPO). Tính đến nay thì Longines là thương hiệu lâu đời nhất được đăng ký nhãn hiệu với WIPO.

Năm 1900: Longines đoạt giải thưởng Grand Prix tại Triển lãm toàn cầu ở Paris với chiếc đồng hồ bỏ túi có tên là La Renommée.
 

Longines La Renommée
Longines La Renommée


Năm 1912: Những phát minh đồng hồ bấm giờ điện tử giúp hãng trở thành nhà bấm giờ chính thức cho nhiều sự kiện thể thao lớn trên thế giới.

Năm 1913: Longines giới thiệu mẫu đồng hồ đeo tay có đường kính 29mm bao gồm bộ đếm thời gian 30 phút và độ chính xác là 1/5 giây.
 

Longines 13.33Z
Longines 13.33Z với đường kính 29mm


Năm 1916: Hãng bắt đầu sản xuất những mẫu đồng hồ có kiểu dáng hình chữ nhật mang lại cái nhìn khá mới mẻ cùng độ thẩm mỹ cao.

Năm 1919: Longines trở thành nhà cung cấp đồng hồ chính thức cho Liên Đoàn Hàng Không Quốc Tế.

Năm 1927: Phát triển mẫu đồng hồ có tính năng GMT – xem giờ thế giới với vòng benzel xoay.
 

Longines Charles A. Lindbergh
Longines Charles A. Lindbergh


Năm 1931: Hãng cho ra đời chiếc đồng hồ có thể tính toán kinh độ, vĩ độ dựa trên bản thiết kế của phi công Charles A. Lindbergh.

Năm 1936: Longines đã tạo ra những chiếc đồng hồ đeo tay huyền thoại sử dụng bộ máy Caliber 13ZN với bộ đếm 30 phút hoặc 60 phút (tuỳ vào từng phiên bản).

Năm 1939: Hãng cho ra đời chiếc đồng hồ cơ choronograph có bộ đếm 30 phút với 2 nút điều chỉnh độc đáo có độ chính xác cực cao. Đồng thời áp dụng caliber 21.29 để tạo ra máy đo siderometer.

Năm 1954: Lần đầu tiên Longines tập trung vào sản xuất chiếc đồng hồ thạch anh đầu tiên của mình.
Cũng trong thời gian này, hãng cho ra mắt bộ sưu tập Conquest – đánh dấu bước đầu tiên trong chiến lược phát triển sản phẩm mới.

Năm 1957: Ra mắt bộ sưu tập Longines Flagship có kiểu dáng thanh lịch có khắc hình ảnh tàu thám hiểm.
 

longines flagship 1957
Longines Flagship 1957


Năm 1959: Hãng giới thiệu chiếc đồng hồ có hình dáng ống kính có tần số dao động 36.000 nhịp/giờ.

Năm 1965: Nghiên cứu của Longines về công nghệ điện tử và thạch anh đã tạo ra một thiết bị đo thời gian trên tàu có độ chính xác cao.

Năm 1967: Ra đời những chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Ultra – Chron sử dụng cỗ máy L430 có tần số dao động 36.000VPH.
 

longines ultra chron 1967
Longines Ultra – Chron với cỗ máy L430 36.000vph


Năm 1969: Cho ra đời chiếc đồng hồ Quartz có tên Ultra – Quartz với bộ máy Caliber L6512.

Năm 1972: Cho ra đời chiếc đồng hồ có màn hình LCD giúp hãng nhận được giải thưởng trong Hội Nghị Nghiên Cứu Công Nghiệp hàng năm.

Năm 1975: Hãng giới thiệu chiếc đồng hồ có tên Cleopatra – lấy cảm hứng từ phong cách Phương Đông với mặt đồng hồ được thiết kế trên một chiếc vòng tay được đính đá quý xung quanh mặt số.

Năm 1977: Tiếp tục cho ra đời 1 bộ máy mới Caliber L990 với độ dày chỉ 2,95mm.

Năm 1979: Longines gây ấn tượng bằng sự kiện ra mắt chiếc đồng hồ thạch anh Feuille d'Or có độ dày chỉ 1,98mm – phá vỡ độ mỏng của những chiếc đồng hồ trước đó có độ dày 2mm.

Năm 1982: Thương hiệu đồng hồ cát có cánh đã tung ra thị trường những chiếc đồng hồ có vở được làm từ vàng nguyên khối 18K, siêu mỏng có kiểu dáng cổ điển. Đồng thời, trở thành nhà bấm giờ chính thức cho các cuộc đua F1 trong vòng 10 năm liên tiếp.

Năm 1983: Longines trở thành một phần của SMH nay đổi tên thành Swatch Group – tập đoàn sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới do Nicolas G.Hayek thành lập.

Năm 1992: Để kỷ niệm 160 năm ngày thành lập Longines và 125 năm sử dụng biểu tượng thương hiệu, chủ tịch tập đoàn Swatch Group Nicolas G.Hayek và chủ tịch Longines đã khánh thành Bảo Tàng Longines tại trụ sở công ty với một phòng trưng bày hiện đại.

Năm 1997: Longines tung ra bộ sưu tập DolceVita mang tính thẩm mỹ đương đại vô cùng sang trọng đặc biệt phù hợp với những tín đồ nữ trẻ trung.
 


Năm 2003: Longines tạo ra bộ sưu tập Longines Evidenza mang đậm dấu ấn truyền thống phô toả sự trang trọng hiếm thấy.
 

LONGINES EVIDENZA
Longines  Evidenza


Năm 2005: Ra mắt bộ sưu tập đồng hồ Longines Master Collections, một trong những bộ sưu tập thành công nhất của hãng cho đến hiện tại
 

Bộ sưu tập Longines Master mới nhất
 

Năm 2007: Hãng tập trung sản xuất đồng hồ thể thao nhưng vẫn giữ nguyên sự sang trọng để đáp ứng như cầu của những người đam mê thể thao. Những cỗ máy thể thao này có trong 4 bộ sưu tập đó là: Hydro Conquest, Conquest, GrandeVitesse và Admiral. Ngoài ra, trong năm 2007, Longines cũng giới thiệu tới giới yêu đồng hồ những cỗ máy mang tên The Longines Master Collection Retrograde.
 


Năm 2009: Nhận thấy được rằng trong thời gian phát triển gần đây hãng đã ít đầu tư sản xuất đồng hồ dành cho phái nữ. Vì thế, hãng đã lấp đầy khoảng trống bằng cách tung ra bộ sưu tập Longines PrimaLuna vừa vặn cổ tay nữ giới. Những sản phẩm bán ra trong năm 2007 đem lại doanh thu của hãng đạt 70,3 triệu Euro, vận hành bởi 340 nhân viên.

Năm 2010: Hãng giới thiệu cỗ máy chronograph mới sử dụng cỗ máy Caliber L688 – một cỗ máy cơ nổi tiếng của Longines cho đến ngày nay.

Năm 2013: Longines trở thành đối tác và nhà bấm giờ chính thức những tổ chức thể thao về đua ngựa trên thế giới như FEI và IFHA...
+ Giới thiệu bộ sưu tập mới Conquest Classic mang vẻ đẹp cổ điển – 1 kiểu thiết kế mang lại danh tiếng cho hãng trên toàn thế giới. Với đường kính 41mm, bộ máy Chronograph Caliber L688.
+ Bổ sung vào Hydro Conquest chiếc đồng hồ có màu sắc sặc sỡ với lớp vỏ và núm điều chỉnh cho phép chịu nước tới 300m cùng vòng benzel được phủ Super – LumiNova giúp chủ nhân dễ dàng theo dõi chỉ trong mọi điều kiện.
+ Ra mắt chiếc đồng hồ Longines Avigation Over Crown dành cho phi công với chức năng GMT – múi giờ thứ hai, bấm giờ thể thao gắn với cỗ máy độc quyền L788.
 

đồng hồ longines
Longines Avigation Over Crown


Năm 2014: Để kỷ niệm năm Giáp Ngọ, Longines đã tung ra chiếc đồng hồ bỏ túi vàng hồng có mặt sau khắc hình ảnh "chú ngựa phi". Ngoài ra, hãng còn giới thiệu bộ sưu tập thanh lịch có tên Elegance.
 

đồng hồ longines
Đồng hồ bỏ túi Longines Equestrian Pocket Jockey 1878


Năm 2015: Longines công bố hệ thống Longines Positioning System cung cấp dữ liệu tức thì về vị trí chính xác, tốc độ của ngựa...Hiện nay, Longines đã có mặt tại hơn 150 quốc gia với hơn 1100 công nhân được đông đảo người yêu đồng hồ trên thế giới ưa chuộng.

2. Bộ sưu tập nổi bật của thương hiệu đồng hồ Longines


Nhắc tới Longines, người ta không thể không kể đến những bộ sưu tập góp phần tạo nên bề dày lịch sử của hãng trong suốt 185 năm qua, điển hình đó là:

HrydroConquest:  Đây là bộ sưu tập đồng hồ chuyên lặn của hãng với độ chịu nước lên đến 30Bar. Dù thuộc dòng đồng hồ Dive Watch nhưng chúng lại mang hình hài lịch lãm Dress Watch. Vì vậy, quý ông của chúng ta có thể diện chiếc đồng hồ trong bất kỳ dịp nào kể cả trong những sự kiện sang trọng.

Longines Heritage: Khi nhắc đến những chiếc đồng hồ Heritage ở Longines, người ta không thể nào không nhắc đến những thiết kế mang cảm hứng từ bề dày lịch sử thương hiệu, gợi nhớ về những chiếc đồng hồ bỏ túi trong đầu thế kỷ 20 với vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển cùng bộ máy tinh xảo mê hoặc quý ông thành đạt. Bộ sưu tập này rất đa dạng, được sản xuất nhân dịp kỷ niệm những năm thành lập hãng có thể kể đến như: RailRoad, Flagship, Military, ..
 


Longines Master Collection: Bộ sưu tập là tổng hợp của những chiếc đồng hồ mang vẻ đẹp sang trọng, tinh tế và nét cổ điển đặc trưng của thương hiệu Longines. Những cỗ máy này sở hữu rất nhiều tính năng như: bấm giờ thể thao, GMT, Moon Phase...mang đến cho người dùng những trải nghiệm vô cùng thú vị. Ngoài ra, ấn tượng còn nằm ở những thiết kế vàng hồng 18K hay vàng 18K nguyên khối.
 

Longines Elegant: Đề cao sự thanh lịch và tinh tế trong từng đường nét, kết hợp với kỹ thuật hoàn hảo trong sản xuất, mỗi chiếc đồng hồ sẽ là một phụ kiện tuyệt đẹp cho bạn trong những dịp sang trọng nhất.


Qua các năm liên tiếp, thương hiệu đồng hồ Longines đã chứng minh xuất sắc bề dày thương hiệu đáng tự hào của mình. Liệu sắp tới, hãng sẽ có những đột phá tiếp nào, chúng ta hãy cùng chờ đón nhé.

Nguồn tham khảo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Longines
https://www.longines.com/company/history

>>> HỆ THỐNG CỬA HÀNG CỦA DUY ANH

>>> Facebook: https://www.facebook.com/donghoduyanh.vn/
>>> Youtube: https://www.youtube.com/c/ĐồngHồDuyAnhOfficial

 

Xem thêm

Hỏi đáp về Đồng hồ đôi LONGINES

Hiện nay, công nghệ làm hàng giả đã cực kỳ tinh vi, nhiều trường hợp gần như không thể phân biệt bằng mắt thường. Vậy nên, để đảm bảo chắc chắn là hàng chính hãng, chiếc đồng hồ Longines đó cần đáp ứng 2 yếu tố:
1. Đi kèm chế độ bảo hành chính hãng (có thẻ bảo hành chính hãng hợp lệ)
2. Được bán ra từ 1 trong các kênh bán hàng chính thức của Longines bao gồm (cửa hàng của Longines, cửa hàng trực tuyến của Longines và hệ thống các Đại lý Ủy quyền chính thức của Longines trên toàn thế giới trong đó có Duy Anh Watch là thành viên)

Đồng hồ Longines có nhiều mức giá khác nhau ứng với bộ máy, vật liệu và tính năng khác nhau, thông thường có các mức giá cơ bản như sau:
1. Khoảng 20-30 triệu với đồng hồ pin thông thường
2. Khoảng 30-100 triệu với đồng hồ cơ thông thường
3. Trên 100 triệu với các mẫu vàng khối hoặc các mẫu đặc biệt

Các khung giá này mang tính tham khảo, không cố định, phụ thuộc vào sự thay đổi chiến lược kinh doanh và sản phẩm của Longines

Đồng hồ cơ Longines có sai số tối đa theo tiêu chuẩn là 15-20s/ngày với bộ máy thông thường và -4 đến +6s/ngày với bộ máy đạt chuẩn COSC (Chronometer), sai số này có thể cộng dồn theo ngày.
Nếu đồng hồ bạn đang sử dụng đang có sai số dưới mức này tức là đồng hồ hoạt động bình thường, nếu trên mức này thì sẽ cần kiểm tra và căn chỉnh

Đồng hồ Longines chính hãng sẽ luôn đi kèm chế độ bảo hành chính hãng (bảo hành quốc tế) do Longines cung cấp. Vậy nên bạn có thể bảo hành đồng hồ Longines tại:
1. Các Trung tâm bảo hành chính hãng (Service Center của Longines trên toàn thế giới)
2. Đại lý Ủy quyền chính thức của Longines nơi bạn mua hàng (ví dụ bạn mua đồng hồ Longines chính ahxng tại Duy Anh Watch thì có thể bảo hành tại Duy Anh Watch và Trung tâm bảo hành chính hãng của Longines)

Mỗi chủng loại đồng hồ của Longines có thời gian bảo dưỡng, bảo trì tiêu chuẩn khác nhau, thông thường:
- 2 năm đối với đồng hồ pin (thay pin, kiểm tra chống nước...)
- 2-3 năm đối với đồng hồ cơ (lau dầu, kiểm tra chống nước, căn chỉnh sai số,...)
Ngoài ra khi đồng hồ gặp sự cố như ngưng chạy, vào nước, va đập mạnh,... cũng nên được kiểm tra, bảo dưỡng càng sớm càng tốt

Chống nước là 1 tính năng của đồng hồ phụ thuộc vào hạn chế vật lý của thiết kế cũng như mục đích sử dụng của từng dòng sản phẩm, không liên quan đến giá thành sản phẩm và không phản ảnh chất lượng sản phẩm
Thông thường, những mẫu đồng hồ thiết kế sang trọng, tinh tế dùng trong môi trường văn phòng, công sở không phải tiếp xúc với áp lực nước cao sẽ có mức chống nước vừa phải để đảm bảo thiết kế mỏng, nhẹ, tinh tế (hệ thống chống nước thường làm tăng kích thước của đồng hồ)
Ngược lại, những mẫu đồng hồ theo phong cách thể thao, ví dụ như đồng hồ lặn được thiết kế để sử dụng trong môi trường có áp lực nước cao nên sẽ có mức chống nước cao, đổi lại là thiết kế thường to và dày.
 

Longines được thành lập từ năm 1832 với vô số sản phẩm đã từng được ra mắt và dĩ nhiên, phần lớn trong số chúng không được đăng tải thông tin trên trang web
Website chính thức của hãng longines.com là công cụ quảng bá sản phẩm của Longines, không đóng vai trò như từ điển tra cứu nên sẽ chỉ đăng tải các mẫu đồng hồ thuộc chiến lược kinh doanh hiện tại và các sản phẩm mới.
Ngoài ra, các sản phẩm cũng có thể hiển thị theo khu vực (quốc gia) tùy chiến lược kinh doanh của hãng.

Thêm câu hỏi? Hãy để chúng tôi giúp. Liên hệ chúng tôi
0.71034 sec| 1340.539 kb