Quartz Solar là một trong những bộ máy mang nhiều ưu điểm và khi nói đến bộ máy này, người ta sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu đồng hồ số 1 Nhật Bản - Seiko. Nguyên lý hoạt động của những cỗ máy thời gian này chính là hấp thụ ánh sáng chuyển hóa chúng thành năng lượng dự trữ trong pin để sử dụng trong thời gian rất dài. Đồng thời, mỗi mẫu đồng hồ Seiko Quartz Solar có độ chính xác rất cao so với những mẫu đồng hồ quartz thông thường.

Xem thêm

Đồng hồ nữ

Đồng hồ Seiko SUP433P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP433P1

Quartz Solar|30.5mm
Giá: 8.200.000₫
Đồng hồ Seiko SUP432P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP432P1

Quartz Solar|30.5mm
Giá: 8.930.000₫
Đồng hồ Seiko SUP431P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP431P1

Quartz Solar|30.5mm
Giá: 8.200.000₫
Đồng Hồ Seiko SUP384P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP384P1

Quartz Solar|30mm
Giá: 6.980.000₫
Đồng Hồ Seiko SUP382P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP382P1

Quartz Solar|30mm
Giá: 6.750.000₫
Đồng Hồ Seiko SUP381P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP381P1

Quartz Solar|30mm
Giá: 6.500.000₫
Đồng Hồ Seiko  SUT324P1

Đồng hồ nữ Seiko SUT324P1

Quartz Solar|31mm
Giá: 7.480.000₫
Đồng Hồ Seiko SUT323P1

Đồng hồ nữ Seiko SUT323P1

Quartz Solar|31mm
Giá: 6.500.000₫
Đồng hồ Seiko SUP302P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP302P1

Quartz Solar|26.1mm
Giá: 4.290.000₫
Đồng Hồ Seiko SUP370P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP370P1

Quartz Solar|26mm
Giá: 4.350.000₫
Đồng Hồ Seiko SUP304P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP304P1

Quartz Solar|26.1mm
Giá: 4.080.000₫
Đồng Hồ Seiko SUP300P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP300P1

Quartz Solar|26.1mm
Giá: 4.380.000₫
Đồng hồ Seiko SUP299P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP299P1

Quartz Solar|26.1mm
Giá: 4.030.000₫
Đồng Hồ Seiko  SUT328P1

Đồng hồ nữ Seiko SUT328P1

Quartz Solar|32mm
Giá: 8.700.000₫
Đồng hồ Seiko SUP349P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP349P1

Quartz Solar|23mm
Giá: 5.880.000₫
Đồng Hồ Seiko  SUT330P1

Đồng hồ nữ Seiko SUT330P1

Quartz Solar|32mm
Giá: 8.700.000₫
Đồng Hồ Seiko SUT327P1

Đồng hồ nữ Seiko SUT327P1

Quartz Solar|32mm
Giá: 7.480.000₫
Đồng hồ Seiko SUP352P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP352P1

Quartz Solar|23mm
Giá: 5.960.000₫
Đồng hồ Seiko SUP347P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP347P1

Quartz Solar|23mm
Giá: 5.430.000₫
Đồng hồ SEIKO SUT153P1

Đồng hồ nữ Seiko SUT153P1

Quartz Solar|32.5mm
Giá: 5.510.000₫
Đồng hồ SEIKO SUP009P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP009P1

Quartz Solar
Giá: 4.643.000₫
Đồng hồ SEIKO SUP252P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP252P1

Quartz Solar|18mm
Giá: 3.280.000₫
Đồng hồ SEIKO SUP250P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP250P1

Quartz Solar|18mm
Giá: 3.280.000₫
Đồng hồ SEIKO SUP032P2

Đồng hồ nữ Seiko SUP032P2

Quartz Solar
Giá: 4.475.000₫
Đồng hồ SEIKO SUP060J1

Đồng hồ nữ Seiko SUP060J1

Quartz Solar|24mm x 24mm
Giá: 7.869.000₫
Đồng hồ SEIKO SUP027P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP027P1

Quartz Solar|24mm x 24mm
Giá: 5.096.000₫
Đồng hồ SEIKO SUP019P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP019P1

Quartz Solar|24mm x 24mm
Giá: 3.978.000₫
Đồng hồ SEIKO SUP216P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP216P1

Quartz Solar|28mm
Giá: 5.400.000₫
Đồng hồ SEIKO SUP214P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP214P1

Quartz Solar|28mm
Giá: 4.816.000₫
Đồng hồ SEIKO SUP213P1

Đồng hồ nữ Seiko SUP213P1

Quartz Solar|28mm
Giá: 4.795.000₫
Nhấn vào đây để đánh giá
0.04919 sec| 1195.625 kb