Quartz Solar là một trong những bộ máy mang nhiều ưu điểm và khi nói đến bộ máy này, người ta sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu đồng hồ số 1 Nhật Bản - Seiko. Nguyên lý hoạt động của những cỗ máy thời gian này chính là hấp thụ ánh sáng chuyển hóa chúng thành năng lượng dự trữ trong pin để sử dụng trong thời gian rất dài. Đồng thời, mỗi mẫu đồng hồ Seiko Quartz Solar có độ chính xác rất cao so với những mẫu đồng hồ quartz thông thường.

Xem thêm

Đồng hồ nữ

Đồng hồ Seiko SUP433P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP433P1

Quartz Solar|30.5mm
Giá: 8.200.000₫
Giá KM: 7.380.000₫
-10%
Đồng hồ Seiko SUP432P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP432P1

Quartz Solar|30.5mm
Giá: 8.930.000₫
Giá KM: 8.037.000₫
-10%
Đồng hồ Seiko SUP431P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP431P1

Quartz Solar|30.5mm
Giá: 8.200.000₫
Giá KM: 7.380.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko SUP384P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP384P1

Quartz Solar|30mm
Giá: 6.980.000₫
Giá KM: 6.282.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko SUP382P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP382P1

Quartz Solar|30mm
Giá: 6.750.000₫
Giá KM: 6.075.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko SUP381P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP381P1

Quartz Solar|30mm
Giá: 6.500.000₫
Giá KM: 5.850.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko  SUT324P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUT324P1

Quartz Solar|31mm
Giá: 7.480.000₫
Giá KM: 6.732.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko SUT323P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUT323P1

Quartz Solar|31mm
Giá: 6.500.000₫
Giá KM: 5.850.000₫
-10%
Đồng hồ Seiko SUP302P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP302P1

Quartz Solar|26.1mm
Giá: 4.290.000₫
Giá KM: 3.861.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko SUP370P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP370P1

Quartz Solar|26mm
Giá: 4.350.000₫
Giá KM: 3.915.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko SUP304P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP304P1

Quartz Solar|26.1mm
Giá: 4.080.000₫
Giá KM: 3.672.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko SUP300P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP300P1

Quartz Solar|26.1mm
Giá: 4.380.000₫
Giá KM: 3.942.000₫
-10%
Đồng hồ Seiko SUP299P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP299P1

Quartz Solar|26.1mm
Giá: 4.030.000₫
Giá KM: 3.627.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko  SUT328P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUT328P1

Quartz Solar|32mm
Giá: 8.700.000₫
Giá KM: 7.830.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko  SUT330P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUT330P1

Quartz Solar|32mm
Giá: 8.700.000₫
Giá KM: 7.830.000₫
-10%
Đồng Hồ Seiko SUT327P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUT327P1

Quartz Solar|32mm
Giá: 7.480.000₫
Giá KM: 6.732.000₫
-10%
Đồng hồ Seiko SUP352P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP352P1

Quartz Solar|23mm
Giá: 5.960.000₫
Giá KM: 5.364.000₫
-10%
Đồng hồ Seiko SUP347P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP347P1

Quartz Solar|23mm
Giá: 5.430.000₫
Giá KM: 4.887.000₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUT153P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUT153P1

Quartz Solar|32.5mm
Giá: 5.510.000₫
Giá KM: 4.959.000₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUP009P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP009P1

Quartz Solar
Giá: 4.643.000₫
Giá KM: 4.178.700₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUP032P2

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP032P2

Quartz Solar
Giá: 4.475.000₫
Giá KM: 4.027.500₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUP060J1

Đồng hồ nữ Seiko Quartz SUP060J1

Quartz Solar|24mm x 24mm
Giá: 7.869.000₫
Giá KM: 7.082.100₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUP027P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP027P1

Quartz Solar|24mm x 24mm
Giá: 5.096.000₫
Giá KM: 4.586.400₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUP019P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP019P1

Quartz Solar|24mm x 24mm
Giá: 3.978.000₫
Giá KM: 3.580.200₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUP216P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP216P1

Quartz Solar|28mm
Giá: 5.400.000₫
Giá KM: 4.860.000₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUP214P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP214P1

Quartz Solar|28mm
Giá: 4.816.000₫
Giá KM: 4.334.400₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUP213P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUP213P1

Quartz Solar|28mm
Giá: 4.795.000₫
Giá KM: 4.315.500₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUT164P2

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUT164P2

Quartz Solar|28.5mm
Giá: 4.580.000₫
Giá KM: 4.122.000₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUT164P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUT164P1

Quartz Solar|28.5mm
Giá: 5.730.000₫
Giá KM: 5.157.000₫
-10%
Đồng hồ SEIKO SUT887P1

Đồng hồ nữ Seiko Solar SUT887P1

Quartz Solar|30.8mm
Giá: 4.795.000₫
Giá KM: 4.315.500₫
-10%
Nhấn vào đây để đánh giá
0.12493 sec| 1413.414 kb