Từ 30 triệu đến 50 triệu, làng chế tác thời gian sẽ đem đến muôn vàn sự lựa chọn cho người yêu đồng hồ tại Việt Nam dù là đồng hồ cơ hay đồng hồ pin hoặc đồng hồ năng lượng ánh sáng. Toàn bộ những kiểu dáng mới, đa dạng phong cách, màu sắc với những thiết kế độc đáo kết hợp với những phiên bản đá quý từ các thương hiệu hàng đầu đều được giới thiệu trong phân khúc giá này.

Xem thêm

Đồng hồ nam

Đồng Hồ Longines Master Collection L2.628.4.92.6 Hot

Đồng hồ nam Longines Master L2.628.4.92.6

Automatic|38.5mm
Giá: 50.600.000₫
Giá KM: 43.010.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Master Collection L2.628.4.51.6 Hot

Đồng hồ nam Longines Master L2.628.4.51.6

Automatic|38.5mm
Giá: 50.600.000₫
Giá KM: 43.010.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Master Collection L2.628.4.78.6 Hot

Đồng hồ nam Longines Master L2.628.4.78.6

Automatic|38.50mm
Giá: 50.600.000₫
Giá KM: 43.010.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Master Collection L2.628.4.78.5 Hot

Đồng hồ nam Longines Master L2.628.4.78.5

Automatic|38.5mm
Giá: 50.600.000₫
Giá KM: 43.010.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Master Collection L2.628.4.92.0 Hot

Đồng hồ nam Longines Master L2.628.4.92.0

Automatic|38.5 mm
Giá: 50.600.000₫
Giá KM: 43.010.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Master Collection L2.628.4.51.7

Đồng hồ nam Longines Master L2.628.4.51.7

Automatic|38.5mm
Giá: 50.600.000₫
Giá KM: 43.010.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Master Collection L2.628.4.78.3 Hot

Đồng hồ nam Longines Master L2.628.4.78.3

Automatic|38.5mm
Giá: 50.600.000₫
Giá KM: 43.010.000₫
-15%
Longines Master L2.793.4.51.6

Đồng hồ nam Longines Master L2.793.4.51.6

Automatic|40mm
Giá: 52.580.000₫
Giá KM: 44.693.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Master Collection L2.793.4.78.6 Hot

Đồng hồ nam Longines Master L2.793.4.78.6

Automatic|40mm
Giá: 52.580.000₫
Giá KM: 44.693.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Master Collection L2.793.4.92.6 Hot

Đồng hồ nam Longines Master L2.793.4.92.6

Automatic|40mm
Giá: 52.580.000₫
Giá KM: 44.693.000₫
-15%
Longines Master Collection L2.793.4.51.7

Đồng hồ nam Longines Master L2.793.4.51.7

Automatic|40mm
Giá: 52.580.000₫
Giá KM: 44.693.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Master Collection L2.793.4.78.3

Đồng hồ nam Longines Master L2.793.4.78.3

Automatic|40mm
Giá: 52.580.000₫
Giá KM: 44.693.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Master Collection L2.793.4.92.0 Hot

Đồng hồ nam Longines Master L2.793.4.92.0

Automatic|40mm
Giá: 52.580.000₫
Giá KM: 44.693.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.820.4.76.6

Đồng hồ nam Longines Record L2.820.4.76.6

Automatic COSC|38.5mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.820.4.96.6

Đồng hồ nam Longines Record L2.820.4.96.6

Automatic COSC|38.5mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.820.4.72.6

Đồng hồ nam Longines Record L2.820.4.72.6

Automatic COSC|38.5mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.820.4.56.6

Đồng hồ nam Longines Record L2.820.4.56.6

Automatic COSC|38.5mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.820.4.11.6 Hot

Đồng hồ nam Longines Record L2.820.4.11.6

Automatic COSC|38.5mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.820.4.11.2 Hot

Đồng hồ nam Longines Record L2.820.4.11.2

Automatic COSC|38.5mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.820.4.76.2

Đồng hồ nam Longines Record L2.820.4.76.2

Automatic COSC|38.5mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.820.4.72.2

Đồng hồ nam Longines Record L2.820.4.72.2

Automatic COSC|38.5mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.820.4.56.2

Đồng hồ nam Longines Record L2.820.4.56.2

Automatic COSC|38.5mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.820.4.96.2 Hot

Đồng hồ nam Longines Record L2.820.4.96.2

Automatic COSC|38.5mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng hồ Longines Record L2.821.4.72.6

Đồng hồ nam Longines Record L2.821.4.72.6

Automatic COSC|40mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record L2.821.4.11.6 Hot

Đồng hồ nam Longines Record L2.821.4.11.6

Automatic COSC|40mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.821.4.56.6

Đồng hồ nam Longines Record L2.821.4.56.6

Automatic COSC|40mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.821.4.56.2

Đồng hồ nam Longines Record L2.821.4.56.2

Automatic COSC|40mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines Record Collection L2.821.4.11.2 Hot

Đồng hồ nam Longines Record L2.821.4.11.2

Automatic COSC|40mm
Giá: 55.660.000₫
Giá KM: 47.311.000₫
-15%
Đồng hồ Longines HydroConquest L3.781.4.06.6 New

Đồng hồ nam Longines Hydroconquest L3.781.4.06.6

Automatic|41mm
Giá: 41.800.000₫
Giá KM: 35.530.000₫
-15%
Đồng Hồ Longines HydroConquest L3.781.4.76.6

Đồng hồ nam Longines Hydroconquest L3.781.4.76.6

Automatic|41mm
Giá: 41.800.000₫
Giá KM: 35.530.000₫
-15%
Nhấn vào đây để đánh giá
0.17990 sec| 1263.242 kb