Với mức giá trên 100 triệu, bạn sẽ sở hữu bất kỳ một cỗ máy thời gian nào mà bạn muốn tùy theo sở thích cá nhân hoặc đó cũng có thể là những phiên bản trang bị bộ máy cao cấp, chất lượng cao cấp và được sản xuất giới hạn. Với mức giá này, sự đầu tư vào những cỗ máy thời gian đẳng cấp của Longines, MIDO, Frederique Constant chính là một quyết định thông minh.

Xem thêm

Đồng hồ đôi

Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.79.7 và L2.128.5.79.7 New

Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.79.7 và L2.128.5.79.7

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 168.187.500₫
Giá KM: 151.368.750₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.628.4.97.6 và L2.128.4.97.6 New

Đồng hồ đôi Longines L2.628.4.97.6 và L2.128.4.97.6

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 132.250.000₫
Giá KM: 119.025.000₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.78.7 và L2.128.5.78.7

Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.78.7 và L2.128.5.78.7

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 168.187.500₫
Giá KM: 151.368.750₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.57.7 và L2.128.5.57.7

Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.57.7 và L2.128.5.57.7

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 186.875.000₫
Giá KM: 168.187.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.59.7 và L2.128.5.59.7

Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.59.7 và L2.128.5.59.7

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 186.875.000₫
Giá KM: 168.187.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.77.7 và L2.128.5.77.7 New

Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.77.7 và L2.128.5.77.7

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 186.875.000₫
Giá KM: 168.187.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.37.7 và L2.128.5.37.7

Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.37.7 và L2.128.5.37.7

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 186.875.000₫
Giá KM: 168.187.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.628.4.77.6 và L2.128.4.77.6

Đồng hồ đôi Longines L2.628.4.77.6 và L2.128.4.77.6

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 132.250.000₫
Giá KM: 119.025.000₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.12.7 và L2.128.5.12.7

Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.12.7 và L2.128.5.12.7

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 168.187.500₫
Giá KM: 151.368.750₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.793.4.92.6 và L2.257.4.92.6 Hot

Đồng hồ đôi Longines L2.793.4.92.6 và L2.257.4.92.6

Automatic|40mm x 29mm
Giá: 112.125.000₫
Giá KM: 100.912.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L4.910.5.57.7 và L4.310.5.57.7 Hot

Đồng hồ đôi Longines L4.910.5.57.7 và L4.310.5.57.7

Automatic|39mm x 29mm
Giá: 181.125.000₫
Giá KM: 163.012.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L4.787.8.12.0 và L4.378.8.12.0 Hot

Đồng hồ đôi Longines L4.787.8.12.0 và L4.378.8.12.0

Automatic|37mm - 27mm
Giá: 237.187.500₫
Giá KM: 213.468.750₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L4.778.8.11.0 và L4.378.8.11.0

Đồng hồ đôi Longines L4.778.8.11.0 và L4.378.8.11.0

Automatic|34.5mm x 27mm
Giá: 208.437.500₫
Giá KM: 187.593.750₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.518.5.37.7 và L2.128.5.37.7 Hot

Đồng hồ đôi Longines L2.518.5.37.7 và L2.128.5.37.7

Automatic|36mm x 25.5mm
Giá: 159.055.000₫
Giá KM: 143.149.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.518.5.77.7 và L2.128.5.77.7 Hot

Đồng hồ đôi Longines L2.518.5.77.7 và L2.128.5.77.7

Automatic|36mm x 25.5mm
Giá: 159.055.000₫
Giá KM: 143.149.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L4.809.4.87.6 và L4.309.4.87.6

Đồng hồ đôi Longines L4.809.4.87.6 và L4.309.4.87.6

Automatic|34.5mm x 25.5mm
Giá: 117.875.000₫
Giá KM: 106.087.500₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L4.809.5.57.7 và L4.309.5.57.7 Hot

Đồng hồ đôi Longines L4.809.5.57.7 và L4.309.5.57.7

Automatic|34.5mm x 25.5mm
Giá: 155.250.000₫
Giá KM: 139.725.000₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L4.809.5.11.7 và L4.309.5.11.7 Hot

Đồng hồ đôi Longines L4.809.5.11.7 và L4.309.5.11.7

Automatic|34.5mm x 25.5mm
Giá: 133.687.500₫
Giá KM: 120.318.750₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L4.809.5.87.7 và L4.309.5.87.7 Hot

Đồng hồ đôi Longines L4.809.5.87.7 và L4.309.5.87.7

Automatic|34.5mm x 25.5mm
Giá: 145.912.500₫
Giá KM: 131.321.250₫
-10%
Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.11.7 và L2.128.5.11.7

Đồng hồ đôi Longines L2.628.5.11.7 và L2.128.5.11.7

Automatic|38.5mm - 25.5mm
Giá: 168.187.500₫
Giá KM: 151.368.750₫
-10%
Nhấn vào đây để đánh giá
0.30214 sec| 1109.938 kb